Contributie

De contributiebedragen voor het seizoen 2018/2019:

De hoogte van de contributie is vastgesteld o.b.v. een volledig seizoen minus de vakanties.
De contributie wordt gemakshalve in 12 evenredige maandelijkse termijnen via automatische incasso geïncasseerd.

Tot 18 jaar:      

  • € 10,-  per maand per uur.
  • € 30,- per maand, onbeperkt sporten.

Vanaf 18 jaar: 

  • € 14,- per maand per uur.
  • € 39,- per maand, onbeperkt sporten.

Dames volleybal en badminton (woensdag

  •  16,- per maand per uur.

Eenmalige inschrijvingskosten
Bij inschrijving brengen wij eenmalig € 11,- inschrijfkosten in rekening.

Bij het niet tijdig voldoen van de contributie worden er bij de aanmaning 5 euro administratiekosten in rekening gebracht (na 1 maand). Indien dit geen resultaat oplevert, wordt tot royeren van het lid overgegaan (na 2 maanden).

Wil men na verloop van tijd opnieuw lid worden, dan zal de achterstallige contributie eerst betaald moeten worden.

Opzeggen lidmaatschap
Beëindiging van uw lidmaatschap dient u per email aan de penningmeester door te geven. We hanteren een opzegtermijn van 2 maanden.

AVG
We zijn wettelijk verplicht u op de hoogte te brengen hoe er wordt omgegaan met uw
persoonsgegevens. Bekijk hier het document.

Gegevens Administratie

Adreswijzigingen en afmeldingen gelieve per e-mail door te geven aan de Administratie:

Klik hier om de Administratie een bericht te sturen